eTwinning

Timtim-Timy
30 ianuarie 2017
Rafa Girafa
30 ianuarie 2017

http://http://www.gorjeanul.ro/cultura-2/proiectul-international-etwinning-different-but-together#.Wlabprxl_IU

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

Poems, prose, tradition

2017-2018

COORDONATORI: 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ, GRECIA
Cecilia Cantizano, CEIP JUAN DEL RÍO AYALA, SPANIA

PARTENER:

Ana-Maria Bîzdoacă, Grădinița ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, ROMÂNIA

We study Greek poets, prose writers, learn tongues, riddles, proverbs, we present elements of folk tradition, customs. We know writers from other countries and their creations, customs around Europe. We find similarities and differences. We are uniting poems, texts and composing our own with collective spirit and collaboration.

etw_certificate_153814_ro

Kindergarten no. 19 in Olsztyn – Poland

ART KINDERGARTEN “ETIUDAS”/LITHUANIA

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

ATIKLARIMIZ NEREYE GİDİYOR?

2017-2018

COORDONATORI:

Fatih KELEŞ, AMİL ÖNAL İLKOKULU, TURCIA
Ana-Maria Bîzdoacă, Grădinița ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, ROMÂNIA

 

Evsel Atıklarımızın geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanıma kazandırılması aynı zamanında geri dönüşüm yapılamayan diğer atıklarında farklı yöntemlerle başka alanlarda kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak ve çevre bilincini öğrencilere ve paydaşlarına kazandırılmasının sağlanması için yapılması düşünülen bir projedir. (Este un proiect menit să facă deșeurile reutilizabile prin reciclare, în același timp, pentru a face ca alte deșeuri care nu pot fi reciclate să fie utilizate în diferite moduri prin metode diferite și pentru a conștientiza copiii și părțile interesate de importanța mediului înconjurător.)

etw_certificate_151361_ro

ORNAMENTE FLORALE

CĂSUȚA PĂPUȘII

MAȘINILE VIITORULUI

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

,,DIFFERENT, BUT… TOGETHER”

 

2014-2015

COORDONATOR: PROF. ANA-MARIA BÎZDOACĂ

 

Acest proiect își propune să punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii; îmbunătăţirea gradului de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivele de preșcolari/elevi din şcolile/grădinițele de masă prin diverse acțiuni stimulând cooperarea.

Proiectul vizează educaţia pentru promovarea egalităţii de şanse (non–discriminare, incluziune, socializare etc.) prin punerea în valoare a performanţelor metodologice de abordare şi implementare a  strategiilor privind educaţia incluzivă, ca  tip de educaţie responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nicio discriminare şi de asigurare a  unei educaţii de calitate.

eTwinning Certificate

Acest proiect a obținut CERTIFICATUL DE CALITATE ETWINNING

etw_pupilcertificate_93107_ro

etw_qualitylabel_93107_ro (1)

 

 
 
 
 

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

,,PROTECTED CHILDHOOD SMILE”

2016-2017

COORDONATOR

PROF. ANA-MARIA BÎZDOACĂ

 

Proiectul vizează îmbunătățirea practicilor de educație în instituțiile de învățământ, la nivel internațional, în cadrul interacțiunilor cu copiii; cunoașterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar – tradițiile și obiceiurile, edificii culturale etc., personalități istorice și artistice etc.; identificarea valorilor istorice locale şi conştientizarea copiilor privind tradiţiile şi obiceiurile naționale, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin activităţi organizate în grădiniţă/școală, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi cadrelor didactice.

eTwinning Certificate

TALATPAŞA ORTAOKULU TURCIA

 

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

,,WE CARE”

2015-2016

COORDONATOR

PROF. ANA-MARIA BÎZDOACĂ

 

               Proiectul urmăreşte implicarea copiilor, profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la copii bazată pe respectul faţă de natură şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale copiilor în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea comunităţii.

eTwininge Certificate

 

Siglă

 

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

“WELCOME TO ECOLAND”

eTwinning Certificat

 

Siglă

PROIECT INTERNAȚIONAL ETWINNING

“HOME SWEET HOME”

eTwinning Certificat

Przedszkole Publiczne w Połańcu, POLONIA