PROGRAM MONDIAL ECO-SCHOOL

PROGRAM MONDIAL

ECO – ȘCOALA

,,NATURA ÎNSEAMNA VIAȚĂ!”

2019-2021

 

ECO-SCHOOLS este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2018, 67 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

PROGRAMUL ECO-ŞCOALA a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 2018 au participat 51 502 de şcoli din lume, din care 17 916 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de 19 800 465 de copiii şi tineri, peste 1 400 000 de cadre didactice dezvoltă acest program în lumea întreagă.

În Romania, PROGRAMUL ECO-SCOALA a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se în 2009 la 424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. De-a lungul timpului, circa 850 de unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate ale copiilor) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2018/2019 fiind active un număr de 295.

CODUL ECO

 • „NATURA ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ  ȘI… VIAȚA  ARE  PRIORITATE ! ”

Comitetul Eco-Școala 

 1. REPREZENTANŢII CONDUCERII ŞCOLII
 • BÎZDOACĂ ANA-MARIA – director Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” – Tg-Jiu
 1. CADRE DIDACTICE
 • DUMITRU LIDIA SIMONA – coordonator proiect
 • JUREBIE MARIA  AUGUSTINA – responsabil educație ecologică
 • CHEBEȘI MARINELA- profesor metodist ISJ Gorj
 • VĂDUVA IONELA- profesor metodist ISJ Gorj
 • SECELEANU LĂCRĂMIOARA
 • MERCUREAN IOANA  OTILIA
 • CONSTANTINESCU ALEXANDRA NICOLETA
 • FUGACIU MIHAELA
 • CĂLIN ANTONELA
 1. REPREZENTANŢI AI PĂRINŢILOR
 • BORDEIAȘI IONUȚ-VIOREL
 • GÎRJABU VALERIA
 1. REPREZENTANŢI AI AUTORITĂȚILOR LOCALE
 • ȘCHEAU ADRIAN-jurist
 1. REPREZENTANŢI AI ADMINISTRAŢIEI ŞCOLII
 • POPESCU TATIANA – administrator financiar
 • CORNESCU ALINA OANA – membru al Consiliului de Adimnistrație
 1. REPREZENTANŢI AI AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
 • MERFU CRISTINA – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Gorj
 • VOINEA IRINA – consilier al Agenției pentru Protecția Mediului Gorj
 • AVRAM CONSUELA – consilier alAgenției pentru Protecția Mediului Gorj

BENEFICIILE PROGRAMULUI

        Programul reprezintă o oportunitate pentru a îmbogăţi calitatea mediului prin participarea întregii comunităţi şcolare la luarea unor decizii favorabile mediului înconjurător, bazată pe munca în echipă şi antrenarea comunităţii locale.

BENEFICIILE PROIECTULUI

 • Prin derularea proiectului preșcolarii vor intra în contact direct cu problemele de mediu și vor participa la rezolvarea unora dintre ele
 • Activitățile vor lărgi orizontul de cunoaștere a acestora prin derularea unor experimente și găsirea unor soluții la anumite probleme descoperite chiar de ei înșiși
 • Acțiunile desfășurate vor fi povestite de copii în primul rând părinților iar comportamentele însușite vor fi transmise și familiilor „veghind” la respectarea lor atât la grădiniță cât și acasă, în drumeție, în parc, în concediu de către toți membrii familiei
 • Implicarea directă a părinților în sprijinirea derulării proiectului la nivelul unității de învățământ și a comunității locale
 • Menținerea unui climat deschis de comunicare în cadrul proiectului CCDG prin cunoașterea permanentă a tuturor activităților derulate la nivel național și diseminarea lor atât în rândul preșcolarilor cât și a cadrelor didactice, a părinților, a comunității locale
 • Concentrarea pe lucrurile importante și oferirea de oportunități de învățare de care nu pot beneficia în alt context pentru preșcolari.

BENEFICIILE GRĂDINIȚEI

        Prin implicarea în Programul mondial Eco-Școala, Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” îți propuse să devină un etalon al implicării în problemele de mediu existente la nivelul comunității privind identificarea punctelor slabe și găsirea unor soluții de rezolvare a acestora prin desfășurarea unor activități concrete specifice învățământului preșcolar: tragerea unui semnal de alarmă prin activități de prezentare și informare asupra nevoilor și comunității atât preșcolarilor cât și părinților, desfășurarea de în activități concrete legate de reciclare, poluare, stil de viață sănătos, economisirea apei și energiei, hrană.

        Activitățile concrete desfășurate cu preșcolarii precum colectarea de deșeuri, reciclarea acestora, plantarea de pomi, flori, desfășurarea unor activități de ecologizare îi  vor ajuta pe copii să se  deprindă cu grija față de mediu dar să conștientizeze efectele rele ale poluării asupra mediului înconjurător dar și asupra omului, a sănătății sale 

Deoarece grădinița este situață într-unul dintre cartierele „muncitorești” ale municipiului, într-o zonă unde locuiesc mai degrabă familii cu venituri medii și mici, beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt cei  340 de preșcolari, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, mare parte dintre ei provenind din medii dezavantajate: familii monoparentale, copii cu CES, părinți plecați în străinătate, cărora, ca beneficiari direcți ai educației, li se va imprima respectul față de muncă, faţă de natură, de mediul înconjurător sprijinindu-i să înțeleagă că grija față de natură este de fapt grija pentru propria viață și sănătate prin facilitarea accesului la o experiența completă de învățare prin joc, prin ateliere creative și interactive de aventuri, transmițându-le principii și valori esențiale pentru o viață sănătoasă și un mediu sănătos.

        Totodată grădinița acticvă și implicată în problemele de mediu va insufla copiilor dragostea față de natură, pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat pentru noile generații ce vor  veni.

DIAGRAMA GANTT

PROIECT ECO-ŞCOALA

AN SCOLAR 2019-2020

NR.

CRT

DENUMIREA ACTIVITĂŢIIAN ŞCOLAR 2019-2020RESPONSABIL
1.MIŞCARE FĂRĂ POLUARESEPT.OCT.DEC.IAN.FEB.MAR.APR.MAI IUN.DUMITRU LIDIA SIMONA
 X        
2.FIECARE COPIL ŞTIE DESPRE RECICLARE  X       CORNESCU ALINA OANA

CĂLIN ANTONELA

3.FIECARE  SECTOR ARE COŞURI PENTRU COLECTARE    X      BÎZDOACĂ  ANA-MARIA
4.COLŢUL  „ECO-ŞCOALA”

 

   X      CONSTANTINESCU ALEXANDRA

FUGACIU MIHAELA

5.ECOLOGEL   X      CHEBEŞI MARINELA

VĂDUVA IONELA

6.ECOLOGEL NE ÎNVAŢĂ DESPRE RECICLARE   X      MERCUREAN IOANA OTILIA
7.POLUARE VERSUS RECICLARE    X     SECELEANU LĂCRĂMIOARA

MERFU  CRISTINA

8.ECOLOGEL ŞTIE DESPRE ECOLOGIE     X    JUREBIE  MARIA AUGUSTINA
9.ORICE  OBIECT RECICLAT,

 ESTE UN BUN CÂŞTIGAT

     X    FUGACIU   MIHAELA

SECELEANU LĂCRĂMIOARA

10.PARADA COSTUMELOR RECICLATE      X   BÎZDOACĂ ANA-MARIA

CORNESCU ALINA OANA

11.PLANTĂM  ŞI NATURA  SALVĂM       X  DUMITRU   LIDIA SIMONA

MERCUREAN  IOANA OTILIA

12.RECICLARE  DE  LA  MIC  LA  MARE        X VĂDUVA IONELA

CĂLIN  ANTONELA

13.NIMIC NU SE PIERDE,  TOTUL SE  TRANSFORMĂ        X CHEBEŞI MARINELA

CONSTANTINESCU ALEXANDRA

14.MARŞ PENTRU UN MEDIU CURAT ŞI NEPOLUAT         XJUREBIE MARIA AUGUSTINA
15.„CĂRTICICA  ECO”         XBÎZDOACĂ ANA-MARIA

DUMITRU LIDIA SIMONA

 „MIȘCARE FĂRĂ POLUARE”

Am dorit să tragem un semnal de alarmă asupra poluării  făcute de mijloacele de transport  și oferirea unei alternative: mijloacele  nepoluante de deplasare cum ar fi biciclete, trotinete, role care sunt și foarte utile în deplasarea prin aglomerația urbană.

„POLUARE VERSUS RECICLARE”

Activitatea a constat în acțiuni de  informare a copiilor și părinților cu privire la aspecte legate de desfășurarea proiectului ECO-ȘCOALA – „VIAȚA ARE PRIORITATE” în grădinița noastră, avantajele derulării unui astfel de proiect dar și aspecte legate de  efectele poluării asupra naturii.

„FIECARE SECTOR ARE COȘURI PENTRU COLECTARE”

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=432089236958951&set=a.1632085156959347

Activitatea a constat în dotarea  fiecărui sector cu cutii pentru colectare selectivă a deșeurilor, colorate corespunzător tipului de obiecte reciclate prin confecționarea unor coșuri din diferite materiale , având culorile și siglele corespunzătoarea fiecărui tip de material reciclabil: verde-stică , albastru- hârtie/carton, galben- metal/plastic, roșu- gunoi menajer pentru ca preșcolarii să recunoască permanent aceste „culori ale reciclării” și să-și formeze deprinderea de a recicla corect toate materialele și reziduurile.

„COLȚUL ECO-ȘCOALA”

Am creat un „colț” special, dotat cu panou magnetic, vizibil de către orice persoană care intră în unitate, dotat pe care vor fi afișate mesaje, anunțuri,  legate de activitățile  din proiect,  anunțuri importante  pentru buna derulare a proiectului

„FIECARE COPIL ȘTIE DESPRE RECICLARE ”

S-a întocmit un tabel  în fiecare  grupă cu copiii responsabili în fiecare zi cu strângerea selectivă a deșeurilor rezultate în urma activității din  grădiniță și păstrarea curățeniei în sălile de grupă.

„ECOLOGEL”

Am confecționat  unui personaj din materiale reciclabile  „ECOLOGEL” care ne va însoți permanent în aventura noastră de învățare cum să protejăm  mediul  înconjurător.

„ECOLOGEL NE ÎNVAȚĂ DESPRE RECICLARE”

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=432089236958951&set=a.1622894994545030

ECOLOGEL împreună cu   reprezentanții Agenției pentr Protecția Mediului, Gorj prezintă copiilor  filme, imagini , ppt-uri educative referitoare la efectele nocive ale poluării asupra naturii din care preșcolarii învață de ce este necesară reciclarea și care sunt efectele unui mediu poluat atât asupra naturii cât și a oamenilor.

„ECOLOGEL ȘTIE DESPRE ECOLOGIE…”

Activitatea a constat într-o evaluare a  cunoștințelor preșcolarilor dobândite până în cael moment al derulării proiectului, cu privire la adunarea selectivă a gunoiului și distribuirea lui în coșurile cu etichetele specifice: albastru –hârtie, verde-sticlă, galben-plastic/metal, roșu-gunoi menajer

„ORICE OBIECT RECICLAT ESTE UN BUN CÂȘTIGAT”

Workshop cu părinții preșcolarilor care a avut drept scop  refolosirea/reciclarea unor obiecte care pot fi transformate cu ușurință în jucării pentru copii.

 

„PARADA COSTUMELOR RECICLATE”

Parada a costat în prezentarea unor  costumații realizate din materiale reciclabile de către copii de la fiecare grupă, costyumații realizate, împreună cu părinții.

 

„PLANTĂM ȘI NATURA SALVĂM!”

Activitatea a constat în plantarea de arbori ornamentali și flori în curtea grădiniței pentru a da un plus de frumusețe curții grădiniței, spațiu unde copiii ies și se joacă în fiecare zi .

„RECICLARE DE LA MIC LA MARE” –

Am dorit organizarea unei campanii de colectare  de deșeuri la nivelul unității de învățământ, cu implicarea părinților, comunitaății locale, partenerilor de mediu  și organizarea acestora pe categorii pentru a putea fi selectate și reciclate corespunzător

„ NIMIC NU SE PIERDE, TOTUL SE TRANSFORMĂ!

Datorită donării de către unii părinți a unor cauciucuri s-a decis utilizarea acestora pentru  confecționarea unor obiecte – utile și estetice care să înfrumusețeze spațiul de joacă,  dar să poată fi folosite și de către preșcolari.

 

„MARȘ PENTRU UN MEDIU CURAT ȘI NEPOLUAT”

S-a avut în vedere organizarea unui marș al preșcolarilor înoțiți de mesaje ecologice pentru a atrage atenția asupra poluării mediului înconjurător și efectele acesteia asupra sănătății copiilor și părinților.

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/331982541893772

„CĂRTICICA ECO”

Relizarea unei broșuri care să cuprindă aspecte legate de realizările și activitățile din cadrul proiectului: indofromații referitoare la proiect, mesaje eco, fotografii din timpul activităților.

CARTICICA ECO

Având în vedere închiderea unităților școlare începând cu data de 10 martie 2020 datorită pandemiei de CORONAVIRUS și desfășurarea tuturor activităților în mediul on-line, precum și disponibilitatea părinților, a preșcolarilor și a materialelor de care au dispus în acestă perioadă,  unele dintre activitățile propuse după această dată nu au mai putut fi desfășurate, și anume: „RECICLARE DE LA MIC LA MARE”, „MARȘ PENTRU UN MEDIU CURAT ȘI NEPOLUAT”, „CĂRTICICA ECO”.

 

PROGRAM MONDIAL ECO – ȘCOALA

„NATURA  ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ” 

DIAGRAMA  GANTT

2020-2021

COORDONATORI:

PROF. DUITRU LIDIA SIMONA

PROF. BÎZDOACĂ ANA-MARIA

 

NR.

CRT.

TEMA ACTIVITÂȚIIL U N ARESPONSABILI
IXXXIIIIIIIIIVVVI
1)„SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE”XProf. Văduva Ionela

Ed. Răduțoiu Ariana

2)O GUSTARE  SĂNĂTOASĂ,  FIECARE ȘTIE SĂ PREPAREXProf. Chebeși Marinela

Prof. Butișeanu Liliana

3)PLANTĂM ȘI NATURA SALVĂM”XProf. Dumitru Lidia- Simona

Prof. Seceleanu Lăcrămioara

4)„ZIUA VERDE A ECO-ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA”XProf. Dumitru Lidia-Simona

Prof, Bîzdoacă Ana-MAria

5)„CEL MAI FRUMOS BRĂDUȚ  ECO”XProf, Cornescu Alina Oana

Ed. Călin Antonela Magdalena

6)„COLȚUL VERDE DIN CASA MEA”XProf. Jurebie Maria Augustina

Prof. Hodineți Mihaela

7)„BĂUTURI SĂNĂTOASE DIN FRUCTE GUSTOASE”XProf. Seceleanu Lăcrămioara

Prof. Tudorin Gabriela

8)„STĂM ACASĂ,  DAR NE PASĂ!”XProf. Mercurean Otilia Ioana

Prof. Aninoiu Alexandra

9)„SPECIALISTUL NE ÎNVAȚĂ…”XProf. Constantinescu Alexandra

Prof. Fugaciu Mihaela

10)„UN MIC DEJUN SĂNĂTOS”XProf. Chebeși Marinela

Prof. Damian Corina

11)„PITICII ȘTIU SĂ RECICLEZE”XProf. Fugaciu Mihaela

Prof. Giubegan Adriana

12)„FLORI PRINTRE FLORI”XProf. Jurebie Maria Augustina

Prof. Sîrbu-Gușe Creola  Maria

13)„CE VĂD DE LA  FEREASTRA MEA…?”XProf. Văduva Ionela

Prof. Stoichin Alexandra

14)„CE POT FACE EU PENTRU  MEDIU?”XProf. Damian Corina

Prof. Cornescu Alina OAna

15)„ ECO-ȘCOALA ÎN GRĂDINIȚA MEA”-XProf. Bîzdoacă Ana-Maria

Prof. Constantinescu  Alexandra

„SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE” – preșcolarii sunt permanent încurajați să facă mișcare în aer liber, drept urmare vor ieși în curtea grădiniței și vor desfășura câteva jocuri de mișcare și distractive.

 

„O GUSTARE SĂNĂTOASĂ, FIECARE ȘTIE SĂ PREPARE” –o activitate desfășurată cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației în care fiecare grupă va desfășura activitate practic-gospodărească de preparare de gustări sănătoase.

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/1016067652250414

„PLANTĂM ȘI NATURA SALVĂM” – plantare de brăduți în ghivece pentru a-i putea lua acasă la plecarea din grădiniță și a avea grijă de ei „până se vor face mari”

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=432089236958951&set=a.1861859987315195

„ZIUA VERDE A ECO-ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA” –VOLUNTARIAT plantare de pomi și flori în curtea grădiniței

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=432089236958951&set=a.1861833353984525

„CEL MAI FRUMOS BRĂDUȚ ECO” – confecționare de brăduți din materiale reciclabile

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/920632781676345

„COLȚUL VERDE DIN CASA MEA”- prezentare de fotografii cu imagini ale „colțului verde”  de acasă prin care copiii  prezintă modul în care au grijă de plantele  din  casa lor,

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/233819294895568

„BĂUTURI SĂNĂTOASE DIN FRUCTE GUSTOASE” – prepararea de sucuri naturale din fructe cu ajutorul unor aparate (roboți de bucătărie), varianta sănătoasă a sucurilor din comerț pline de zahăr, coloranți și E-uri

„STĂM ACASĂ DAR NE PASĂ!” – ppt/ filme educative care să cuprindă modalități de respectare a regulilor de igienă deși  trebuie să stăm acasă.

Stăm acasă, dar ne pasă-Reguli de igienă

„SPECIALISTUL NE ÎNVAȚĂ…” – întâlnire cu medici specialiști din diferite domenii de interes pentru copii: stomatologi, pediatrii, nutriționiști,

„UN MIC DEJUN SĂNĂTOS”- prezentarea unei farfurii care să conțină micul dejun al propriului copil și ce ar trebui să conțină acesta pentru a căpăta statutul de „mic dejun sănătos!”

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/3898128736899295

„PITICII ȘTIU SĂ RECICLEZE” – confecționare și prezentare de costumații specifice unor personaje din povești din materiale reciclabile

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/292878149125307

„FLORI PRINTRE FLORI” – plantare de flori în ghivece, acasă de către copii și părinți fie pentru a îmbogăți „colțul verde” fie a înfrumuseța camera în care locuiește cu o plantă pe care copilul să o îngrijească personal.

„CE VĂD DE LA FEREASTRA MEA…?” – o fotografie care să surprindă un colț de natură, un pom, o floare etc vizibil de la fereastra camerei copilului/ casei etc.

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/5499847446752472

„CE POT FACE EU PENTRU MEDIU?” – realizare de desene, postere, fotografii care să prezinte contribuția unui copil, fie el chiar preșcolar, pentru mediul înconjurător.

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/331982541893772

„ ECO-ȘCOALA ÎN GRĂDINIȚA MEA”- realizarea unui pliant de informare cu activitățile realizate de către preșcolari și cadre didactice în cadrul programului ECO-ȘCOALA

 

PROGRAM MONDIAL

ECO-SCHOOLS/ECO – ȘCOALA

,,NATURA ÎNSEAMNA VIAȚĂ!”

2021-2022

 

COMITETUL ECO-ȘCOALA Comitetul Eco-Schools este motorul din spatele procesului Eco-Schools și primul pas în a deveni o Eco-Școală.

a. Cadre didactice:

Prof. DUMITRU LIDIA SIMONA – director Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” – Tg-Jiu și  coordonator proiect

Prof. BÎZDOACĂ ANA-MARIA – metodist și profesor  coordonator proiect

Prof. JUREBIE MARIA AUGUSTINA – responsabil educație ecologică

Prof. CHEBEȘI  MARINELA – profesor metodist

Prof. CORNESCU ALINA OANA – profesor metodist

Prof. MERCUREAN  IOANA  OTILIA – profesor metodist

Prof. VĂDUVA IONELA – profesor metodist

Prof. CONSTANTINESCU ALEXANDRA  NICOLETA

Prof. SECELEANU LĂCRĂMIOARA

Prof. FUGACIU MIHAELA

Prof. DAMIAN CORINA

Prof. BUTIȘEANU LILIANA

Prof. CĂLIN ANTONELA MAGDALENA

b. Reprezentant al părinţilor

BORDEIAȘI IONUȚ-VIOREL – președinte Comitet  reprezentativ al părinților

c. Reprezentant al autorităților locale

ȘCHEAU ADRIAN – jurist Primăria Tg-Jiu

d. Reprezentant al administraţiei grădiniței

CÎRSTEA LUMINIȚA – administrator de patrimoniu

e. Reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Gorj

MERFU CRISTINA

TEMA ABORDATĂ:  NATURA  ȘI  BIODIVERSITATEA

COD  ECO:  „BIODIVERSITATEA ESTE CADOUL CARE  ÎL OFERĂ NATURA PENTRU  STAREA  DE  BINE  A  OAMENILOR

COLȚ ECO:

„NATURA  ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ”

DIAGRAMA  GANTT

2021-2022

 

COORDONATORI:

PROF. DUITRU LIDIA SIMONA

PROF. BÎZDOACĂ ANA-MARIA

NR.

CRT.

TEMA ACTIVITÂȚIIL U N ARESPONSABILI
XXIXIIIIIIIIIVVVI
1)„PITICII PLANTEAZĂ, NATURA ÎNVIOREAZĂ”

x

prof. Bîzdoacă Ana-Maria  

prof. Cornescu Alina Oana

2)„CARNAVALUL TOAMNEI”

x

prof. Butișanu Liliana 

prof.  Giubegan Adriana

3)„ȘI PE MOȘUL CELEBREZ ȘI NATURA O SALVEZ”

x

prof. Văduva Ionela 

prof. Scrieciu Loredana

4)„CE ESTE BIODIVERSITATEA?”

x

prof. Constantinescu Alexandra  

prof. Fiștigoi Raluca

5)„ANIMALELE DIN ȚARA NOASTRĂ ÎN ANOTIMPUL IARNA”

x

prof. Călin Antonela  Magdalena   

prof. Sîrbu-Gușe Creola –Maria

6)„ANIMALUL MEU PREFERAT  DIN MATERIAL RECICLABIL”

x

 prof Fugaciu Mihaela

prof, Teoader Talida Iolanda

7)„LACUL CODRILOR ALBASTRU”

x

prof. Seceleanu Lăcrămioara

prof. Chebeși Marinela

8)„ NATURĂ ȘI VIEȚUITOARE”

x

prof. Jurebie Maria Augustina

prof. Călin Antonela

9)„ NATURA SE TREZEȘTE LA VIAȚĂ”

x

prof. Mercurean Otilia Ioana

prof. Văduva Ionela

10)„PRIMĂVARA ÎN PARFUM ȘI CULOARE”

x

prof. Damian Corina 

prof. Cornescu Alina Oana

11)„COPIII IUBITORI DE  NATURĂ ȘI ANIMALE”-

x

prof. Butișanu Liliana,

prof. Constantinescu Alexandra 

12)„DACĂ RECICLĂM – NATURA  SALVĂM”

x

Prof. Bîzdoacă Ana-Maria

prof. Mercurean Otilia Ioana

13)„UN MEDIU MAI CURAT ȘI NEPOLUAT!”

x

prof. Jurebie Maria Augustina  

prof. Chebeși Marinela

14)„CĂRTICICA ECO  NR. 2”  –

x

prof. Dumitru Lidia Simona

prof. Bîzdoacă Ana-Maria

 

 1. „Piticii plantează, natura înviorează”activitate de plantare pomi prin care preșcolarii înțeleg importanța plantelor atât pentru frumusețea cu care ne încântă privirea cu culorile lor minunate dar și pentru asigurarea unui aer bogat în oxigen.

Coordonatori:  prof. Bîzdoacă Ana-Maria  și prof. Cornescu Alina Oana

Pe 29 octombrie 2021, preșcolarii de la grupa mică ,,Piticii” au participat cu mult entuziasm la Ziua Verde a Eco- Școlilor din România.

Am gândit activitatea ca un act de participare comună a copiilor la o acţiune benefică pentru mediu. Micuții Pitici au plantat în curtea grădiniței și acasă, au dovedit că iubesc natura și au înțeles  importanța implicării directe în dezvoltarea spațiilor verzi. Copiii au fost încântați că au petrecut, împreună, o zi frumoasă, că și-au adus o mică contribuție la protejarea mediului.

                          

2. „Carnavalul toamnei” – o celebrare a bucuriei, a recoltelor bogate, a naturii darnice.

Coordonatori: prof. Butișanu Liliana și  prof. Giubegan Adriana

https://youtu.be/PF5O5iQ7uAA

3. „Și pe Moșul celebrez și natura o salvez” – utilizarea de brăduți în ghiveci pentru a-i împodobi  de Crăciun, arbori pe care să-i poată planta apoi în curtea casei salvând astfel  copacii de la tăiere  și vor  înfrumuseța  apoi curtea.    

Coordonatori : prof. Văduva Ionela  și prof. Scrieciu Loredana

4. „Ce este biodiversitatea?” – realizarea unei prezentări prin care  copiii  să fie informați despre ce reprezintă biodiversitatea?,  ce este un ecosistem?,  precum și prezentarea diferitelor ecosisteme

Coordonatori: prof. Constantinescu Alexandra  și prof. Fiștigoi Raluca

CE ESTE BIODIVERSITATEA

Activitatea a constat în crearea unor machete care să reprezinte diferite ecosisteme, dar și vizionarea unei prezentări Power Point prin care copiii să realizeze importanța biodiversității și modalitatea prin care noi, oamenii, o putem proteja. Astfel, preșcolarii grupelor mari au realizat diferite machete care au reprezentat ecosistemele, iar preșcolarii grupelor mijlocii și mici au vizionat prezentarea PowerPoint ,,Ce este biodiversitatea?” prin care au fost informați despre ce reprezintă biodiversitatea și ce este un ecosistem

5. „Animalele din țara noastră în anotimpul iarna”- vizionarea unor filmulețe educative cu aspect legate de îngrijirea animalelor în anotimpul iarna.

Coordonatori: prof. Călin Antonela  Magdalena și  prof. Sîrbu-Gușe Creola –Maria

https://youtu.be/rAqWPFeGvSE

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/649272492866235

6. „Animalul meu preferat din material reciclabil” – copiii vor confecționa animale din material reciclabil cu care vor organiza o expoziție și vor înțelege că prin reciclare își aduc și ei contribuția la salvarea planetei și vor da viață unor lucruri interesante și plăcute.

Confecționarea de obiecte din materiale reciclabile este o activitate care oferă foarte multe avantaje, și nu doar pentru cei care iau parte la acest proces. Preșcolarii învață că, prin desfășurarea acestei activități, contribuie, în primul rând, la protejarea mediului înconjurător, găsind o utilitate pentru materiale ce ar fi ajuns la groapa de gunoi. De asemenea, trebuie apreciat și procesul creativ necesar pentru a realiza toate aceste obiecte, munca de echipă pentru că în cadrul acestei activități avem ocazia de a lucra împreună cu prietenii și familia, petrecând momente frumoase împreună.

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/645826563507583

Coordonatori: prof Fugaciu Mihaela și prof. Teoader Talida Iolanda

7. „Lacul codrilor albastru” – realizarea unui colt tematic care  să redea  aspectul unui lac  de pădure   cu păsări, pești, trestie,  papură. Copiii vor participa la realizarea materialelor: păsări, pești,  cuiburi  pentru un aspect cât mai autentic.

Coordonatori: prof. Seceleanu Lăcrămioara și prof. Chebeși Marinela

8. „Natură și viețuitoare” – realizarea de diorame ilustrând aspect din toate zonele Terrei pentru  ca aria de cuprindere să fie cât mai mare se vor confecționa  la toate grupele.

Coordonatori: prof. Jurebie Maria Augustina și prof. Călin Antonela

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/5017487088274481

9. „ Natura se trezește la viață” – observări realizate în natură asupra înfrunzirii arborilor, a modului  în care  răsar florile din pământ, varietate de plante care se trezește la viață

Coordonatori: prof. Mercurean Otilia Ioana și prof. Văduva Ionela

https://youtu.be/a-FmkC79wTQ

10. „Primăvara în parfum și culoare” – plantare de flori și pomi în curtea grădiniței

Coordonator: prof. Damian Corina  și prof. Cornescu Alina Oana

https://youtu.be/WPWwRb_EzdE

11. „Copiii iubitori de natură și animale”- excursii în mijlocul naturii sau în locuri special amenajate cu animale diverse  atât  cu preșcolarii cât și cu părinții și  cadrele didactice pentru a dezvolta  pe de-o parte dragostea pentru natură, pentru frumos, pentru a iubi și ocroti animalele, interesul pentru pentru mișcare iar pe de altă parte dezvoltarea unor  abilități de a proteja mediul, de a înțelege  ce trebuie să facă sau să nu facă cu  scopul de a păstra natura  curată și nepoluată, pentru oameni și viețuitoare.

Coordonatori:  prof. Butișeanu Liliana și prof. Constantinescu Alexandra

12. „Dacă reciclăm – natura salvăm” – acțiune de colectare de deșeuri reciclabile, hârtie,  plastic, metal etc.  pentru a fi valorificate  printr-un centru de colectare.    

Coordonatori: prof. Bîzdoacă Ana-Maria și prof. Mercurean Otilia Ioana

https://www.facebook.com/432089236958951/videos/1216225089183436

13. „Un mediu mai curat și nepoluat!” – manifestări dedicate Zilei Mondiale a Mediului cu scopul de a atrage atenția asupra  factorilor care poluează mediul dar și asupra necesității implicării tuturor în vederea  susținerii reciclării ca  un pas important în lupta împotriva încălzirii globale  și a diminuării deșeurilor.

Coordonatori: prof. Jurebie Maria Augustina și  prof. Chebeși Marinela

14. „Cărticica Eco 2”  – o colecție  de fotografii, mesaje, curiozități despre tematica proiectului  derulat în 2021-2022.

Coordonatori: prof. Dumitru Lidia Simona și prof. Bîzdoacă Ana-Maria

 

„NATURA  ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ”

DIAGRAMA  GANTT

2022-2023

 

COORDONATORI:

PROF. DUITRU LIDIA SIMONA

PROF. BÎZDOACĂ ANA-MARIA

 1. Comitetul Eco-Școala

A. Cadre didactice:

 1. VĂDUVA IONELA- director
 2. DUMITRU LIDIA SIMONA – coordonator proiect
 3. BÎZDOACĂ ANA-MARIA – profesor coordonator 2 al proiectului și profesor metodist
 4. JUREBIE MARIA AUGUSTINA – responsabil educație ecologică și membru în Consiliul de Administrație  al unității
 5. CHEBEȘI MARINELA- profesor metodist
 6. CORNESCU ALINA OANA – profesor metodist
 7. MERCUREAN IOANA  OTILIA-profesor metodist
 8. CONSTANTINESCU ALEXANDRA NICOLETA
 9. SECELEANU LĂCRĂMIOARA
 10. FUGACIU MIHAELA
 11. DAMIAN CORINA
 12. BUTIȘEANU LILIANA
 13. GIUBEGAN EUGENIA ADRIANA
 14. CĂLIN ANTONELA MAGDALENA
 15. NEGREA DENISA
 16. FIȘTIGOI RALUCA
 17. TEOADER TALIDA IOLANDA
 18. CHIPER COSMINA
 19. STOICHIN ALEXANDRA
 20. SCRIECIU LOREDANA
 21. SÎRBU-GUȘE CREOLA  MARIA
 22. TUDORAȘCU OANA NICULINA
 23. TRUȘCĂ IONUȚA
 24. POPESCU MIHAELA DARIA
 25. VĂDUVA ANA-GEORGIANA
 26. ȘERBĂNETE DANIELA
 27. BOJINCĂ RALUCA
 28. IOVA CRISTINA SIMONA
 29. Prof. BOBIC LOREDANA – consilier școlar

B. Reprezentanți ai părinţilor

BORDEIAȘI IONUȚ-VIOREL- președinte Comitet  reprezentativ al părinților

C. Reprezentanţi ai autorităților locale

ȘCHEAU ADRIAN-jurist Primăria Tg-Jiu

D. Reprezentanţi ai administraţiei grădiniței

CÎRSTEA LUMINIȚA – administrator de patrimoniu

E. Reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, Gorj

MERFU CRISTINA

2. SCOPUL:  Formarea unui comportament responsabil față de resursele naturale, APĂ, PĂDURE, SOL prin : economisirea  apei, energiei,  reciclarea  selectivă a  gunoiului menajer,  plantarea de  arbori și flori etc.

Amenajarea spațiului  generos al curții grădiniței  cu arbori, flori, aparate de joacă,  astfel încât să devină spațiul preferat de joacă al copiilor  care să le asigure  liniștea de care au nevoie,  oxigenul dar și relaxarea .

3. TEMELE ANUALE:

 3.1. APA

3.2. CURTEA ȘCOLII

ZIUA DE ACȚIUNE ECO –SCHOOL se numește ZIUA VERDE A GRĂDINIȚEI și are loc în ULTIMA VINERI A FIECĂREI  LUNI  – copiii vin îmbrăcați în verde și compun mesajul ECO al grupei care va fi afișat la intrarea fiecărei grupe toată luna ca mesaj pentru părinți.

Responsabili: Mercurean  Ioana Otilia  și  Scrieciu  Loredana

PANOUL  ECO  cu imagini din activități, mesaje ECO, anunțuri

Responsabili: Văduva Ionela, Văduva Ana  Georgiana și  Fugaciu Mihaela

4. Eco-Codul

APA ESTE UN  IZVOR

DE VIAȚĂ  DĂTĂTOR

NECESARĂ  TUTUROR !

5. Diseminare

https://accentingorj.ro/2022/11/15/distinctia-steagul-verdecastigata-de-gradinita-cu-program-prelungit-mihai-eminescuin-cadrul-programului-mondial-eco-scoala/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=490509869784271&set=pcb.490513983117193

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0297toHpU3FCSSz59GedPSpGUy3XrRKn9nrdn9mJNDXv2t5V7h2cJPVTjFwvSYjNT5l&id=100064772944099&__cft__[0]=AZXoS1fBp1qOTxoADQv0UpTkrqJmcf7KAUkSEaEDVEsXJLWxKsfAAub6aB4gqqDj3UCJKp2M_dK9I2cJqmN68FRA3dl8VNn_0u5gCawX0PPFa4BMtX_7PNXXjCUxM__dEqow0E2cAg7qwhyCLNdwkYUre9zSUnogt2b7L1lYoKakckAROvjWtdZGVBosC9eP5doWWjmtl4gLjPpVbZ-pfqkN&__tn__=-UK-R

4. Diagrama Gannt

NR.

CRT.

TEMA ACTIVITÂȚIIL U N ARESPONSABILI
XXIXIIIIIIIIIVVVI
1)STEAGUL VERDE CÂȘTIGAT, CU MÂNDRIE ARBORAT!xDumitru Lidia Simona, Bîzdoacă Ana-Maria, Văduva Ionela
2)APA, VIAȚĂ PENTRU OM, PLANTE ȘI ANIMALExChiper Cosmina,

Teoader Talida ,

Constantinescu Alexandra

3)CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?xSeceleanu Lăcrămioara  Butișeanu Liliana
4)SUPER STROP SALVEAZĂ PLANETAxNegrea Denisa

Popescu Mihaela

5)APA ȘI TRANSFORMĂRILE EI!xDamian Corina

Fugaciu  Mihaela

6)APA ESENȚA VIEȚIIx Jurebie Maria Augustina  Răduțoiu Ariana
7)5 REGULI DE ECONOMISIRE  A  APEI ACASĂ ȘI LA GRĂDINIȚĂxȘerbănete Daniela

Bojincă Raluca

8)MĂRȚIȘORUL ECOxSîrbu-Gușe Creola

Stoichin Alexandra

9)ECOLOGIZAREA  CURȚII  GRĂDINIȚEIxGiubegan Adriana

Iova Cristina

10)MICII ECOLOGIȘTIxIova Cristina

Chebeși Marinela

Jurebie Maria Augustina

11)AȘA  DA, AȘA NU !xLastoviețchi Ileana

Tudorașcu Oana

12)MICII GRĂDINARIxVăduva  Ana- Georgiana

Trușcă  Ionuța

13)FRUMUSEȚEA DIN  CURTEA  GRĂDINIȚEIxBîzdoacă Ana-Maria și Cornescu Alina
14)ALĂTURI DE PESCARI,  RAȚE ȘI PESCĂRUȘIxIonașcu Ecaterina

Pițian  Ramona

15)DACĂ RECICLĂM,

NATURA SALVĂM!

xDumitru Simona

Văduva Ionela

16)PARADA COSTUMELOR ECOx Chebeși Marinela,

Călin  Antonela

TEMA: CURTEA ȘCOLII

1. STEAGUL VERDE CÂȘTIGAT, CU MÂNDRIE ARBORAT! – diseminarea în comunitate a obținerii distincției Steagul Verde câștigat în urma derulării a 2 ani de proiect ECO-ECHOOL  precum și a realizărilor grădiniței pe perioada derulării proiectului

Responsabili : Dumitru Lidia Simona, Bîzdoacă Ana-Maria, Văduva Ionela

2. APA ESENȚA VIEȚII – expoziție-concurs cu desene/picturi/colaje în care  copiii vor  ilustra aspecte legate de importanța apei în natură, importanța apei pentru om dar și conștientizarea efectelor poluării apei acțiune de sărbătorire a Zilei Mondiale a Zonelor Umede. Copiii au ilustrat aspecte legate de importanța apei în natură, importanța apei pentru om și au conștientizat efectele poluării apei. Preșcolarii au reușit să înțeleagă că importanța apei și efectele poluării se sădesc din copilărie, pentru a fi apreciate pe restul vieții.

Responsabili:  Jurebie Maria Augustina și Răduțoiu Ariana

3. FRUMUSEȚEA DIN  CURTEA  GRĂDINIȚEI  –Înfrumusețarea spațiului curții grădiniței, a spațiului de joacă prin  confecționarea  de ornamente/figurine din cauciucuri și lemn, cu implicarea  părinților

Responsabili: Bîzdoacă Ana-Maria și Cornescu Alina

TEMA: APA

1. APA, VIAȚĂ PENTRU OM, PLANTE ȘI ANIMALE – prezentare powerpoint care să ilustreze necesitatea APEI pentru întreaga natură atât pentru plante și animale cât și pentru om, iar acest element vital pentru susținerea vieții pe planeta  Pământ trebuie păstrat în condiții optime pentru a fi consumat

Responsabili:  Chiper Cosmina, Teoader Talida, Constantinescu Alexandra

2. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?  – experimente în care copiii pot observa: plutirea, colorarea apei, creșterea plantelor, formarea norilor și a ploii etc. Curiozitatea naturală a micilor preşcolari i-a făcut candidații perfecți pentru titlul de exploratori și cercetători în cadrul activităţilor desfăşurate. În jocul lor ,,de-a cercetătorii” copiii au formulat ipoteze și le-au testat practic participând la experimente în care au observat plutirea, colorarea apei, formarea zăpezii şi a ploii, răspunzându-și singuri la întrebarea „Ce se întâmplă dacă…?”.

Responsabili: Seceleanu Lăcrămioara și Butișeanu Liliana

5. APA ȘI TRANSFORMĂRILE EI! –  crearea unui mini laborator dotat cu: eprubete, spirtiere, clește,  recipiente cu capac, sursă de fierbere,  termometru, apă, cuburi de gheață, pahare, sticle, etc. . În cadrul acestuia copiii vor observa și experimenta fenomenele ce însoțesc schimbarea stării  de agregare a apei: topirea, solidificarea, evaporarea, condensarea. Preșcolarii își vor îmbogăți cunoștințele despre apă și rolul ei, în cele trei stări de agregare: lichidă, solidă și gazoasă.- experimente.

Preșcolarii au observat şi experimentat  fenomenele ce însoţesc schimbarea stării de agregare a apei: topirea, solidificarea, evaporarea, condensarea și și-au însuşirea  cunoştinţele ştiinţifice despre transformările, caracteristicile și utilitățile apei.

Responsabili:  Damian Corina și Fugaciu  Mihaela

5. REGULI DE ECONOMISIRE  A  APEI ACASĂ ȘI LA GRĂDINIȚĂ – fiecare grupă în urma celor învățate din activitățile derulate  pe această temă își va  scrie cele 5 reguli de economisire a apei în grădiniță dar  și acasă în propriile lor familii-

Responsabili :  Șerbănete Daniela  și  Bojincă Raluca

Preșcolarii grupei MICII ECOLOGIȘTI și-au reamintit despre importanța apei pentru…plante. La o activitate anterioară, au pus semințe la încolțit. Au fost informați despre faptul că, semințele încolțesc dacă au lumină, căldură și APĂ. Timp de o lună, zi de zi, au așteptat cu nerăbdare și au privit cu uimire, cum rând pe rând răsăreau mici plante, care creșteau de la o zi la alta. Astăzi, au constatat că plantele au crescut și mai au puțin și se transformă în…răsaduri ce pot fi puse în…grădină.
Activitatea s-a încheiat cu un mesaj adresat lor, copiilor. Din mesaj, preșcolarii au înțeles că trebuie să…respecte apa: să nu o risipească și să nu o polueze.

6. MĂRȚIȘORUL ECO – confecționare de mărțișoare din materiale reciclabile cu preșcolarii și organizarea unei expoziții la nivelul unității cu aceste produse
Responsabili:  Sîrbu-Gușe Creola  și Stoichin Alexandra

 1. AȘA DA, AȘA NU !– prezentarea  unor  filmulețe educative care să prezinte aspecte din natură   cu  apă  potabilă și poluată iar copiii vor constata, ei înșiși, că aceasta nu mai este potrivită pentru consum deoarece ne-ar îmbolnăvi. Apa nu este bună nici pentru animale nici pentru a uda  plantele deoarece și ele s-ar îmbolnăvi. Copiii, în baza celor observate vor  enunța mesaje ECO despre poluarea apei

Responsabili : Lastoviețchi Ileana și Tudorașcu Oana

https://youtu.be/EcCrXGA5JQA

 1. MICII GRĂDINARI – plantare de arbori și flori în curtea grădiniței pentru înfrumusețarea unor spații din curtea grădiniței

Responsabili : Văduva Ana  și Trușcă  Ionuța

 

PROGRAM MONDIAL ECO – ȘCOALA

„NATURA  ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ” 

DIAGRAMA  GANTT

2023-2024

COORDONATORI:

PROF. DUITRU LIDIA SIMONA

PROF. BÎZDOACĂ ANA-MARIA

TEMELE ANUALE:

TRANSPORTUL                                                                                            

HRANA   

NR.

CRT.

TEMA ACTIVITÂȚIIL U N ARESPONSABILI
IXXIXIIIIIIIIIVVVI
1)NATURA ÎNSEAMNĂ VIAȚĂXDumitru Lidia Simona Bîzdoacă Ana-Maria
2)PLANTĂM UN POM SALVĂM NATURAXVăduva Ionela

Văduva Ana-Georgiana

Jurebie Maria Augustina

3)PRIN RECICLARE SCĂPĂM DE POLUARE

Workshop podoabe de Crăciun din material

reciclabil

XSeceleanu Lăcrămioara

Chebeși Marinela

4)FIECARE POATE FACE O GUSTARE

realizare de gustări sănătoase de către preșcolari

XFiștigoi Raluca,

Blaj Alexandra

Manuela

5)ȘI PĂRINȚII ÎNVAȚĂ DESPRE HRANA SĂNĂTOASĂ– lectorate cu părinții cu referire la alimentația copiilor, alergii alimentare dezvoltate de copiiXDamian Corina

Fugaciu  Mihaela

6)O PLIMBARE FĂRĂ POLUARE

întreceri cu trotinete, biciclete

XChiper Cosmina,

Scrieciu Loredana

 

7)CU MAȘINA, NEPOLUANTĂ,  LA PLIMBARE

familiarizarea copiilor cu  mijloacele  de transport  nepoluante, electrice,

XGiubegan Adriana , Mercurean  Ioana Otilia
8)NATURA – LOC DE RELAXARE ȘI DE  ÎNVĂȚARE

deplasări în mijlocul naturii pentru observarea plantelor, insectelor, florilor

XIonașcu Ecaterina

Bojincă Raluca

 

9) SĂNĂTOȘI-VOIOȘI-VOINICI-

întreceri sportive individuale și pe echipe/grupe în aer liber

XChiriac Ana-Maria Roxana

Butișeanu Liliana

10)BE ECO-BE LIKE ME! – marș ECO al preșcolarilor în cartier și pe străzile limitrofe grădiniței cu mesaje ECOXCornescu Alina Oana,  Răduțoiu Ariana

 

11)SĂPTĂMÂNA RECICLĂRII

colectare de deșeuri reciclabile în vederea valorificării

XTudorașcu Oana

Pițian Ramona Maria

 

12)ECOPREMIEREA

premierea celor mai active și implicate grupe

XSârbu Creola Maria,

Trușcă Ionuța

ECO Codul  „NATURA  ÎNSEAMNĂ  VIAȚĂ  ȘI… VIAȚA  ARE  PRIORITATE !”

Comitetul Eco-Scoala

Reprezentanţii conducerii şcolii

 • VĂDUVA IONELA- director Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” – Tg-Jiu

Cadre didactice

 1. DUMITRU LIDIA SIMONA – coordonator proiect
 2. BÎZDOACĂ ANA-MARIA – metodist și profesor coordonator 2 al poiectului
 3. SECELEANU LĂCRĂMIOARA
 4. FUGACIU MIHAELA
 5. DAMIAN CORINA
 6. BUTIȘEANU LILIANA
 7. GIUBEGAN EUGENIA ADRIANA
 8. POPESCU ANTONELA MAGDALENA
 9. PÂRVAN ROXANA
 10. FIȘTIGOI RALUCA
 11. CHIPER COSMINA
 12. BLAJ ALEXANDRA  MANUELA
 13. SCRIECIU LOREDANA
 14. RĂDUȚOIU ARIANA
 15. SÎRBU-GUȘE CREOLA  MARIA
 16. TUDORAȘCU OANA NICULINA
 17. LASTOVIEȚCHI ILEANA
 18. TRUȘCĂ IONUȚA
 19. POPESCU MIHAELA DARIA
 20. VĂDUVA ANA-GEORGIANA
 21. CHIRIAC ANA-MARIA ROXANA
 22. BOJINCĂ RALUCA
 23. CIUNCANU OANA
 24. PIȚIAN MARIA RAMONA
 25. IONAȘCU ECATERINA

Reprezentanţi ai părinţilor

DRĂGOTOIU VASILE

Reprezentanţi ai autorităților locale

ȘCHEAU ADRIAN-jurist Primăria Tg-Jiu

Reprezentanţi ai administraţiei şcolii

CÎRSTEA LUMINIȚA – administrator de patrimoniu al Grădiniței cu Program Prelungit „Mihai Eminescu”

Alte persoane (sponsorii şcolii, bibliotecar, specialişti în probleme de mediu, profesori metodişti etc.)

 1. JUREBIE MARIA AUGUSTINA – responsabil educație ecologică și metodist al ISJ Gorj
 2. CHEBEȘI MARINELA- profesor metodist al ISJ Gorj
 3. CORNESCU ALINA OANA – profesor metodist al ISJ Gorj
 4. MERCUREAN IOANA  OTILIA-profesor metodist al ISJ Gorj
 5. DĂNĂȘEL ALINA – logoped
 6. BOBIC LOREDANA – consilier școlar
 7. MERFU CRISTINA – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului, Gorj

Atribuţiile şi responsabilităţile comitetului în contextul şcolii dvs.

Reprezentați ai conducerii unității: director, administrator de patrimoniu: asigură gestionarea problemelor  legate de finanțare proiectului, procurarea de materiale necesare. Sprijină cadrele didactice în derularea acțiunilor și  în luarea deciziilor .

Cadrele didactice- coordonează modul concret în care se derulează activitățile, materialul necesar desfășurării activităților, implicarea partenerilor și rolul acestora în cadrul desfășurării activităților, sunt responsabili cu gestionarea actrivităților din faza de proiectare, derulare, până la încheierea  și evaluarea acesteia artibuind sartcini de lucru caredlor didactice din unitate, părinților, asigurarea fluxului deninformații cu privire la derularea temelor

Reprezentanți  părinți: asigură comunicarea între părinții preșcolarilor din unitate cu privire la implicarea acestora în derularea activităților, asigură necesarul de materiale pentru derularea activităților – în măsura în care sunt solicitați, asigură sprijin concret, efectiv la solicitarea cadrelor didacice, oferă sprijin logistic necesar derulării activităților, oferă feed-back activităților derulate.

Reprezentanți ai partenerilor – asigură materiale de documentare- documente sau decizii luate la nivel național sau European, sprijină cadrele didactice acoordonatoare ale unității cu suportul material necesar, mesaje ecologice, filme documentare ppt-uri, necesare desfășurării activităților, participă la activități în calitate de invitați

Reprezentant Primărie – asigură fluxul de informații între comunitatea locală și unitatea de învățământ coordonatoare a proiectului, respectiv Grădinița cu P.P. „Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, sprijină  implicarea Primăriei în acțiunile  unității de învățământ.

DISEMINARE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0oBJbi7fNknTvtEc6t4Jx3N9hfNhFr9NdK1kLrcxDp1684Qm8CWabme2FRLzB5YZxl&id=100064757856336&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xNorbgkb7THhQ8wttvVwG7nvAWpCJ7GdZp25ZiRsMPSeGMXbMhAc7U2gTJVpNRAcl&id=100057040407199&sfnsn=mo

ACTIVITĂȚI

 1. NATURA ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ! – masa rătundă privind tematica abordată, atabilirea Comitetului ECO, acțiunile, responsabilitățile membrilor – septembrie 2023 , responsabil prof. Dumitru Lidia-Simona, prof. Bîzdoacă Ana-Maria
 2. PLANTĂM UN POM SALVĂM NATURAplantare de puieți de arbori/pomi fructiferi în curtea grădiniței- 10 noiembrie 2023 , responsabili  prof.  Văduva Ionela,  prof. Văduva Ana-Georgiana, prof. Jurebie Maria Augustina

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xNorbgkb7THhQ8wttvVwG7nvAWpCJ7GdZp25ZiRsMPSeGMXbMhAc7U2gTJVpNRAcl&id=100057040407199&sfnsn=mo

 1. PRIN RECICLARE SCĂPĂM DE POLUARE – workshop – cu tombolă – confecționare de ornamente de brad din material reciclabile 22 decembrie 2023, responsabili prof. Seceleanu Lăcrămioara și prof Chebeși Marinela
 2. FIECARE POATE FACE O GUSTARE realizare de gustări sănătoase de către preșcolari – 31 ianuarie 2024, responsabili: prof. Fiștigoi Raluca,  prof. Blaj Alexandra Manuela
 3. ȘI PĂRINȚII ÎNVAȚĂ DESPRE HRANA SĂNĂTOASĂ – lectorate cu părinții cu referire la alimentația copiilor, alergii alimentare dezvoltate de copii, tratarea acestora – 17 februarie 2024, responsabili: prof. Damian Corina, prof. Fugaciu Mihaela
 4. O PLIMBARE FĂRĂ POLUARE– întreceri cu trotinete, biciclete, martie 2024, responsabili prof. Chiper Cosmina, prof. Scrieciu Loredana
 5. CU MAȘINA, NEPOLUANTĂ, LA PLIMBARE familiarizarea copiilor cu mijloacele  de transport  nepoluante, electrice, observarea acestora și constatarea avantajelor utilizării unor astfel de mijloace de transport., aprilie 2024, responsabili prof. Giubegan Adriana , prof. Mercurean  Ioana Otilia
 6. NATURA – LOC DE RELAXARE ȘI DE ÎNVĂȚAREb – deplasări în mijlocul naturii pentru observarea plantelor, insectelor, florilor dar și învățarea unor reguli de comportament ECO în natură, aprilie 2024, responsabili: prof. Ionașcu Ecaterina și prof. Bojincă Raluca
 7. SĂNĂTOȘI-VOIOȘI-VOINICIîntreceri sportive individuale și pe echipe/grupe în aer liber, mai 2024, responsabili prof. Chiriac Ana-Maria- Roxana, prof. Butișeanu Liliana
 8. BE ECO-BE LIKE ME!marș ECO al preșcolarilor în cartier și pe străzile limitrofe grădiniței cu mesaje ECO, cu baloane verzi vorbind oamenilor despre grija față de natură , 5 iunie 2024  responsabili: prof. Cornescu Alina Oana, prof. Răduțoiu Ariana
 9. SĂPTĂMÂNA RECICLĂRII– colectare de deșeuri reciclabile în vederea valorificării acestora, 17-20 iunie, responsabili: prof. Tudorașcu Oana, prof. Pițian Ramona Maria
 10. ECOPREMIEREApremierea celor mai active și implicate grupe în toate activitățile derulate în anul școlar 2023-2024, 21 iunie 2024,  responsabili: prof. Sârbu Creola Maria, prof. Trușcă Ionuța

ZIUA DE ACȚIUNE ECO –SCHOOL  –   ULTIMA VINERI A FIECĂREI  LUNI 

SĂNĂTATE ÎN BUCATE la fiecare grupă se vor realiza  sustări simple și sănătoase care să poată fi gustate de toți preșcolarii indiferent dacă țin regim alimentar, au anumite alergii sau recomandări nutriționale. Educatoarele vor căuta soluții ca aceste gustări șă fie în concordanță cu toate aceste cerințe și să hrăsească toți copiii din grupă. Responsabil prof. Popescu Mihaela Daria, prof. Popescu Antonela Magdalenas

ÎMBUNĂTĂȚIREA PANOULUI   ECO  cu imagini din activități, mesaje ECO, anunțuri – permanent. Responsabili: Văduva Ionela, Văduva Ana  Georgiana și  Fugaciu Mihaela