INTERJUDEȚENE

CONCURS INTERJUDEȚEAN PRIVIND DREPTURILE COPIILOR

ȘI NOI AVEM DREPTURI!

(avizat ME )

Ediția a III-a

DOMENIUL EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE

 

 

COORDONATORI PROIECT:

 • Ana-Maria Bîzdoacă
 • Alina Oana Cornescu

ECHIPA DE PROIECT DE LA NIVELUL UNITĂȚII APLICANTE:

 • Ana-Maria Bîzdoacă
 • Alina Oana Cornescu
 • Ionela Văduva
 • Marinela Chebeși
 • Mihaela Fugaciu
 • Antonela Magdalena Călin
 • Liliana Butișeanu
 • Ariana Elena Răduțoiu
 • Elena Cosmina Chiper
 • Loredana Scrieciu
 • Talida Iolanda Teoader

PARTENERI:

 1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
 2. Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Tg-Jiu, Gorj
 3. Școala Gimnazială Nr. 133. București
 4. Grădinița Nr. 72, București, sector 5
 5. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 ,,Căsuța cu povești”, Săcele, Brașov
 6. Școala Gimnazială Nr.1, Negoiești, Bacău
 7. Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Tulcea, Tulcea
 8. Grădinița cu Program Prelungit ,,Piticot”, Câmpeni, Alba
 9. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26, Timișoara, Timiș
 10. Școala Gimnazială Nr. 95, București, sector 3, Ilfov
 11. Școala Gimnazială Nr. 2, Lugoj, Timiș
 12. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36, Timișoara, Timiș
 13. Școala Gimnazială Săulești, Săulești, Gorj
 14. Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor” Tg-Jiu, Gorj
 15. Liceul Tehnologic Tismana, Gorj
 16. Liceul TehnologicTurburea, Gorj
 17. Școala Gimnazială Novaci, Novaci, Gorj
 18. Asociația Părinților ,,Viitorul copiilor, prioritatea noastră!”, Tg-Jiu, Gorj
 19. Cotidianul Gorjeanul Tg-Jiu, Gorj;
 20. Radio Accent Tg-Jiu, Gorj;
 21. Ziarul Accent în Gorj, Tg-Jiu
 22. Părinţii preșcolarilor/elevilor.

Număr participanți: 150 de preșcolari/elevi în total și 30 de cadre didactice

Participare directă: ≈100 de preșcolari/elevi în total și 20 de cadre didactice (individual sau formații/ansambluri formate din mai mult de 8 preșcolari/elevi)

Participare indirectă: ≈50 de preșcolari/elevi în total și 10 de cadre didactice

Scopul proiectului:

 • Informarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi și responsabilități, în acord cu Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, prin tehnici de educație de la egal la egal şi stimularea participării în activități variate, ce duc la formarea și afirmarea personalității creatoare.

Diagrama Gantt a activităților

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activitate

Responsabili

 XXIIIIIVVVI
1Promovarea proiectului, încheierea unor acorduri de parteneriat

 

Promovarea proiectului, încheierea unor noi acordurilor de parteneriat      Ana-Maria Bîzdoacă

Alina Oana Cornescu

 

Constituirea unei baze de date cu profesorii participanți la proiect      Liliana Butișeanu

Teoader Talida Iolanda

Distribuirea responsabilităţilor      Ana-Maria Bîzdoacă

Echipa de proiect coordonatoare pe școală

2Implicarea copiilor în activități de educație nonformală, care să le dezvolte cunoștințele privind drepturile copilului și totodată abilități și atitudini în acord cu acesteaCulorile Toamnei!      Alina Oana Cornescu

Loredana Scrieciu

Echipa de proiect coordonatoare pe școală/grădiniță

3Promovarea drepturilor copilului în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și împărtășirea experiențelor pozitive legate de acestea

Familiarizarea copiilor cu propriile drepturi

Sunt mic, dar am drepturi!     Teoader Talida Iolanda

Mihaela Fugaciu

Echipa de proiect coordonatoare pe școală/grădiniță

 

4Conștientizarea importanței drepturilor copilului

 

Familia, drept al tuturor copiilor!      Liliana Butișeanu

Elena Cosmina Chiper

Echipa de proiect coordonatoare pe școală/județ

5Exersarea capacității de exprimare artistică

 

Bucuria copilăriei – Sunt liber să mă exprim!”      Antonela Magdalena Călin

Ariana Elena Răduțoiu

Echipa de proiect coordonatoare pe școală/grădiniță

6

 

Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, în vederea pregătirii pentru afirmare şi adaptare

Creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului

 

Și noi avem drepturi!      Ana-Maria Bîzdoacă

Marinela Chebeși

Grădinița aplicantă

Echipa coordonatoare de proiect pe școală/județ

7Diseminarea rezultatelor proiectului

 

Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului      Ana-Maria Bîzdoacă

Ionela Văduva

 

Drepturile copilului și impactul lor în societate!      Alina Oana Cornescu

Echipa de proiect pe școală/județ

 

 

,,Culorile Toamnei!”

Data/perioada de desfăşurare: 10 – 29 noiembrie  2022

Locul desfăşurării: grădiniţa aplicantă, grădinițele/şcolile partenere în proiect

Participanţi: 154 de preșcolari și elevi și 39 de cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră

Descrierea activităţii: Copiii au dreptul la libertate de exprimare și prin participarea la această activitate li se va oferi ocazia de a-și exprima propriul punctul de vedere, ideile și opiniile în legătură cu anotimpul toamna. Se desfășoară sub forma unui concurs, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice care vor avea posibilitatea nețărmurită de a căuta, de a primi și de a transmite informații/exemple de bună practică, cu următoarele secţiuni: I – dedicată copiilor, care vor realiza picturi,  desen, colaje tematice și a – II-a secțiune dedicată cadrelor didactice, care vor prezenta referate, proiecte didactice, fișe de lucru, creații proprii, eseuri.

,,Sunt mic, dar am drepturi!”

Data/perioada de desfăşurare: 9-31 ianuarie 2023

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră/ participantă în cadrul proiectului.

Descrierea activităţii: Are ca scop informarea și familiarizarea cu drepturile copilului și a importanței respectării acestora. În acest sens, la nivelul fiecărei grădiniţe/școli se vor planifica: proiecţii video, prezentări Power Point, povestiri etc..

Grădinița PP Nr. 36, Timișoara

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU”

 

 

,,Familia, drept al tuturor copiilor!”

Data/perioada de desfăşurare: 01- 28 februarie 2023

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră/ participantă în cadrul proiectului, membrii comunităţii, parteneri

Descrierea activităţii: Se desfășoară sub forma unui expoziție-concurs/workshop de creație, în cadrul căreia se vor realiza postere bazate pe dreptul copiilor la o familie. Preșcolarii/elevii își vor pune în aplicare atât cunoștințele dobândite, cât și creativitatea, pentru a promova importanța familiei în viața lor și a societății.

 

,,Bucuria copilăriei – Sunt liber să mă exprim!”

Data/perioada de desfăşurare: 28 aprilie 2023

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră reprezentanți ai comunității locale, mass-media.

Descrierea activităţii: Se desfășoară sub forma unui festival de dans prin care se urmărește promovarea libertății de exprimare artistică, marcând astfel și Ziua Internațională a Dansului. De asemenea, se are în vedere spargerea barierelor timidității prin acumularea unor emoții constructive și dezvoltarea unei încrederi de sine menită să dea aripi copiilor timizi, în fiecare dintre unitățile participante.

 

,,Și noi avem drepturi!”

Data/perioada de desfăşurare: 16 mai 2023

Locul desfăşurării: grădinița aplicantă, cu participare directă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră, părinți, reprezentanți ai comunității locale, manageri educaţionali, mass-media,

Descrierea activităţii: Se desfășoară sub forma unui concurs/workshop pentru copii și cadrele didactice, cu următoarele secțiuni:

 1. pentru copii: realizarea de desene, picturi, colaje lucrări în format electronic, precum felicitări electronice, sau desene în format Word, Paint, PowerPoint și urmărește sensibilizarea și creșterea gradului de conștientizare asupra importanței respectării drepturilor copilului și de asemenea dezaprobarea nerespectării lor. Se va realiza o expoziție cuprinzând produsele cu tema: ,,Și noi avem drepturi!”.
 2. pentru cadre didactice: prezentare de referate, eseuri, proiecte, prezentări Power Point privind impactul drepturilor copilului în societate