PROIECT ,,NOUĂ NE PASĂ!”

PROIECT ,,NOUĂ NE PASĂ!”
9 aprilie 2017
PROGRAMUL MONDIAL LeAF
11 mai 2017

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu va implementa în parteneriat cu Asociația ,,Pupăzan Marius Daniel pentru integrarea persoanelor cu dizabilități”

Proiectul ,,Nouă ne pasă!”

(în perioada 13 aprilie – 12 iunie 2017)

Proiectul ,,Nouă ne pasă” – cu finanțare nerambursabilă (în valoare de 9ooo Ron), acordată în cadrul Programul ,,Spații Verzii”, componenta ,,Spații Verzi Urbane” – are ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde prin plantări de flori, arbuști și arbori autohtoni a curții grădiniței și reabilitarea cu materiale mediu-protective sau cu materiale naturale a terenului de joacă (prin montarea unor complexe de joacă, seturi escaladare și vopsirea în culori diferite a aparatelor de joc existente).

http://www.spatiiverzi.org.ro

http://www.repf.ro

http://www.molromania.ro/ro

Finanțatorii proiectului sunt MOL ROMÂNIA şi FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT, Programul ,,Spații Verzii” fiind o inițiativă comună a celor doi finanțatori, lansată în 2006 sub forma unui program ce urmărește implicarea copiilor şi a tinerilor în proiecte de amenajare a spaţiilor verzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Coordonator proiect: prof. ANA-MARIA BÎZDOACĂ
  • Rezultate concrete aşteptate

Ne dorim o abordare a unei noi atitudini ecologice în comunitatea şcolară pentru alfabetizarea ecologică a preşcolarilor, într-un mod creativ, cu posibilităţile de învăţare modernă, care se bazează pe transmiterea unor mesaje în scopul formării pentru viitor şi crearea unui mediu şcolar prietenos, bazat pe dialog creativ, axat pe flexibilitate, înţelegere, empatie pentru tot ceea ce ne înconjoară.

Suprafața spațiului verde ce va fi amenajată este de 2300 m2 prin plantarea unui număr de 14 arbuști, 246 puieți și 70 flori. De asemenea, se va reabilita terenul de joacă care constă în 200 m2 , cu echipamente de joacă constând în 2 complexe de joacă și 2 seturi escaladare.

În cadrul activităților de reabilitare, amenajare, plantare și de educație ecologică vor participa 353 de preșcolari, 25 de cadre didactice, 200 de părinți în calitate de voluntari, precum și membrii ai comunității locale și ai organizației solicitante – persoane cu dizabilități.

Rezultatele așteptate sunt amenajarea unei grădini – parc  în curtea grădiniței; echiparea terenului de joacă; creşterea nivelului de informare a părinților şi partenerilor comunităţii cu privire la protejarea mediului şi necesitatea adoptării unui comportament ecologic în raport cu acesta; implicarea copiilor în viaţa grădiniței, a comunităţii şi a societăţii; dezvoltarea competenţelor de comunicare, de muncă în echipă, de rezolvare a situaţiilor problemă, de investigare, de valorificare interdisciplinară a informaţiilor necesare pentru a acţiona, în grup sau individual, în vederea soluţionării problemelor de mediu; trăirea unor experiențe de învățare, ţinând seama de necesitatea  unor schimbări de mentalitate a copiilor și adulților faţă de semenii aflaţi …în dificultate (persoane cu dizabilități).

ACTIVITATEA 1:  ,,MESAJE DIN SUFLET DE COPIL!’’ se va desfășura la Grădiniţa P.P. ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj (punct de plecare) şi  în cartier, sub forma unui marș ecologicla care vor participa 60 preșcolari, 20 de elevi, 50 părinți, 5 cadre didactice, comunitate locală, reprezentanți ai autorităților locale, mass-media. Activitatea presupune realizarea unei benzi cu mesaje ecologice, cu desene, articole informative, referitoare la problemele globale ale mediului, pentru sensibilizarea membrilor comunităţii locale, creşterea gradului de conştientizare la nivelul factorilor de decizie în vederea aplicării politicilor şi a planurilor de acţiune pentru protecţia mediului.

Responsabili: Gogălniceanu Ana, Tudorin Gabriela.

ACTIVITATEA 2: ,,IUBIM ŞI OCROTIM, NATURA ASTA MARE!’’ se va desfășura în curtea grădiniței, sub forma unei activități de ecologizare și plantare de arbuști, arbori autohtoni, la care vor participa 10 cadre didactice, 100 de preșcolari, 20 de elevi, 80 de părinți. Scopul acţiunii este plantarea, aranjarea armonioasă, dezvoltarea armonioasă a arborilor, acomodarea acestora cu noul mediu de viaţă. Prin această activitate se urmăreşte formarea deprinderilor de muncă, a unei concepţii sănătoase de protecţie a mediului, dezvoltarea spiritului de echipă.

Responsabili: Jurebie Maria Augustina, Mercurean Otilia 

ACTIVITATEA 3: ,,FANTEZII FLORALE!’’ se va desfășura în curtea grădiniței, sub forma unei activități de ecologizare și plantare flori, la care vor participa 90 de preșcolari, 6 cadre didactice, 85 de părinți, 10 elevi, comunitatea locală. Scopul acţiunii este plantarea răsadurilor, aranjarea armonioasă a plantelor, dezvoltarea armonioasă a plantelor, acomodarea acestora cu noul mediu de viaţă. Copiii au nevoie de exemple de bune practici deoarece câştigă motivaţie, deschidere către cooperare, comunicare, atitudine pozitivă în faţa naturii.

Responsabili: Chebeși Marinela, Săpun Elena

ACTIVITATEA 4: „TÂRGUL… DE JOCURI!” se va desfășura pe terenul de joacă, sub forma unei activități de reabilitare și amenajare a spațiului de joacă, la care vor participa 70 de preșcolari, 14 cadre didactice, 50 de părinți, parteneri, reprezentanți ai autorităților locale, mass-media. Acţiuni de reabilitare și amenajare a terenului de joacă. Scopul acţiunii este reabilitarea terenului de joacă prin montarea unor complexe de joacă, seturi escaladare și vopsirea în culori diferite a aparatelor de joc existente.

Responsabili: Bîzdoacă Ana-Maria, Jurebie Maria Augustina, Pupăzan Daniel

ACTIVITATEA 5: ,,MICII ECOLOGIȘTI’’ se va desfășura la Grădiniţa P.P. ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, sub forma unei conferințe de presă și parada costumelor ecologic, la care vor participa 150 de preșcolari, 25 cadre didactice, 200 de părinți, parteneri, mass-media, reprezentanți ai autorităților localeSe va organiza o conferință de presă în care se vor prezenta produsele final, prezentarea materialelor educaţionale rezultate în urma proiectului, analiza rezultatelor finale în comparaţie cu obiectivele  propuse și organizarea unei parade a costumelor ecologice.

Responsabili: Cornescu Alina, Bîzdoacă Ana-Maria și Pupăzan Daniel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”64″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”20″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”151″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”153″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”154″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]