PROIECT ,,NOUĂ NE PASĂ!”

SĂ DĂM O ȘANSĂ TERREI
5 aprilie 2017
PROIECT ,,NOUĂ NE PASĂ!”
18 aprilie 2017
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu  va implementa în parteneriat cu Asociația ,,Pupăzan Marius Daniel pentru integrarea persoanelor cu dizabilități” Proiectul ,,Nouă ne pasă!”,  în perioada 13 aprilie – 12 iunie 2017.
Proiectul ,,Nouă ne pasă” cu finanțare nerambursabilă (în valoare de 9ooo Ron), acordată în cadrul Programul ,,Spații Verzii”, componenta ,,Spații Verzi Urbane” –  are ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde prin plantări de flori, arbuști și arbori  autohtoni a curții grădiniței și reabilitarea cu materiale mediu-protective sau cu materiale naturale a terenului de joacă.
Finanțatorii proiectului sunt MOL ROMÂNIA  şi FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT,  Programul ,,Spații Verzii” fiind o inițiativă comună a celor doi finanțatori, lansată în 2006 sub forma unui program ce urmărește implicarea copiilor şi a tinerilor în proiecte de  amenajare a spaţiilor verzi.
Proiectul se înscrie într-o amplă mișcare de dezvoltare și de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale oferite copiilor, prin rezolvarea unor problemelor privind dotarea cu materiale mediu-protective, precum și deficitul unor materiale naturale de calitate, pentru ca preșcolarii să beneficieze de un mediu educațional de calitate și securizant.
Proiectul nostru constă în amenajarea spațiilor verzi aflate în curtea grădiniței, care per total au 2300 m2, din care în faţa corpului A al grădiniței 1000 m2, în lateral 1170 m2, în fața corpului B al grădiniței 130 m2. De asemenea, se va reabilita și amenaja terenul de joacă, în exterior, pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter sportiv și asigurarea securității copiilor în spațiu de joacă care constă în  200 m2 .
Proiectul de faţă are în vedere educarea şi sensibilizarea celor 353 de preșcolari, a părinților acestora, faţă de problemele cu care se confruntă ecosistemul. Alături de această dimensiune educativă, proiectul se axează şi pe dimensiunea participativă, creativă, propunându-şi să formeze un stil de viaţă ecologic, printr-o gamă variată de activităţi nonformale, organizate de către cele 25 de cadre didactice ale grădiniței și la care vor participa și persoane cu dizabilități, salariați ai asociației aplicante.
Pentru finalizarea cu succes a proiectului, solicităm sprijinul și implicarea părinților, autorităţilor locale şi a altor factori ai comunităţii  în rezolvarea unor probleme de mediu şi administrativ-financiare, care vor apărea pe parcursul derulării acestui proiect.
Astfel, vă rugăm să fiți alături de noi în număr cât mai mare, la prima activitate ,,MESAJE DIN SUFLET DE COPIL!’’, ce va avea loc, JOI – 13 aprilie 2017, ora 10.30 – și se va desfășura la Grădiniţa cu Progam Prelungit  ,,MIHAI EMINESCU’’ (punct de plecare) şi  în cartier, sub forma unui marș ecologic, la care vor participa preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice, comunitate locală, reprezentanți ai autorităților locale, mass-media.
 VĂ AȘTEPTĂM!
Director,
Prof. Ana-Maria BîzdoacăDSC_0668

DSC_0670