Ieri am fost copil

PROIECT EDUCAŢIONAL NAȚIONAL

,,IERI AM FOST COPIL… ȚIN MINTE, ÎNSĂ ASTĂZI… SUNT PĂRINTE!”

Ediția a V-a

 

COORDONATORI

LASTOVIEȚCHI ILEANA

BÎZDOACĂ ANA-MARIA

 

Acest proiect se derulează, în grădinița noastră, din anul 2010 cu avizul M.E.N.C.Ș. Edițiile anterioare ale acestui proiect au fost încununate de un deplin succes. Tocmai de aceea, prin demararea celei de a V-a ediții ne propunem  să promovăm cât mai intens caracteristicile, nevoile, dorințele, sentimentele, emoțiile, aptitudinile și realizările palpabile ale preșcolarilor și elevilor. Ca activităţi în proiect au fost şi vor fi cuprinse: concursuri de desene, activităţi artistico – plastice şi practice, schimburi de experienţă, acțiuni de voluntariat, programe educative, dezbateri pe diverse teme etc.

În aceste acţiuni au fost implicaţi 370 de preşcolari/elevi, 92 de cadre didactice care i-au coordonat din Grădiniţa P.P. „Mihai Eminescu” și din 54 de unităţii de învățământ, din 27 de județe.

Prin derularea activităţilor planificate, s-a urmărit și realizat:

  • Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor în vederea acceptării diversităţii individuale în cadrul unui grup.
  • Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor.
  • Cultivarea şi dezvoltarea spiritului de solidaritate cu copiii şi persoanele aflate în dificultate.
  • Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, în vederea pregătirii pentru afirmare şi adaptare.
  • Promovarea dialogului intercultural și al creșterii gradului de conștientizare a diversității culturale bazate pe valori comune.

Rezultatele acţiunilor şi experienţa pozitivă au fost popularizate la nivelul tuturor participanţilor la proiect, opiniei publice, comunităţii locale prin diferite mijloace: Comisia Metodică, articole în presă, expoziţii, emisiuni radio – tv, CD-uri cu ISBN/ISSN, realizarea de materiale educaționale: ,,Labirintul copilăriei’’ – revista grădiniței etc., şi ne determină să continuăm proiectul la acelaşi nivel de performanţă.