Grupa fluturașilor

Educatoare: Prof. Scrieciu Loredana
Educatoare: Prof. Căvăloiu Cristina

Locul minunat în care inocența își are locul dintotdeauna și lumea în care jocul este la el acasă îl cunoaștem ca fiind GRUPA FLUTURAȘILOR.

Cadrele didactice de la grupă asigură folosirea celor mai eficiente căi si metode activ-participative în activitatea cu preșcolarii, îmbinând ideile pedagogice tradiționale autohtone cu ideile alternative moderne, respectând planul de învăţământ şi noul curriculum, respectiv Legea Educaţiei Naţionale.

               Activitățile planificate și desfășurate, de către doamnele educatoare, oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere: intelectual, fizic, moral, socio-afectiv și au ca scop formarea personalităţii copilului, cu resurse adaptabile la solicitările sociale caracteristice municipiului Tg-Jiu şi cu un sistem axiologic bine conturat.