FESTIVAL REGIONAL DE MUZICĂ, DANS ȘI POEZIE ,,OCROTIȚI ZÂMBETUL COPILĂRIEI!”

ROIECT PROF-Profesionalizarea carierei didactice
25 mai 2022

FESTIVAL REGIONAL DE MUZICĂ, DANS ȘI POEZIE
,,OCROTIȚI ZÂMBETUL COPILĂRIEI!”

Ediția a VI-a

DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC – FOLCLOR, TRADIŢII, OBICEIURI

COORDONATORI:
1. PROF. ANA-MARIA BÎZDOACĂ
2. PROF. ALINA OANA CORNESCU

ECHIPA DE PROIECT DE LA NIVELUL UNITĂȚII APLICANTE:

Ionela Văduva
Ana-Maria Bîzdoacă
Alina Oana Cornescu
Marinela Chebeşi
Fugaciu Mihaela
Maria Augustina Jurebie
Antonela Magdalena Călin
Ariana Elena Răduțoiu
Alexandra Manuela Stoichin
Giubegan Eugenia Adriana
Loredana Scrieciu

Scopul proiectului:

Îmbunătățirea practicilor de educație în instituțiile de învățământ în cadrul interacțiunilor cu copiii prin cunoașterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar – tradițiile și obiceiurile, edificii culturale etc., identificarea valorilor istorice locale şi conştientizarea copiilor privind tradiţiile şi obiceiurile româneşti, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin activităţi organizate în grădiniţă/școală, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi cadrelor didactice.

Obiective specifice proiectului:

Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, în vederea pregătirii pentru afirmare şi adaptare;
Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea spaţiului geografic, istoric şi folcloric local, zonal și regional (național) printr-o relaţionare intra şi  interpersonală;
Dobândirea abilităţilor de comunicare, cooperare şi toleranţă;
Stimularea interesului copiilor pentru înțelegerea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești;
Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor prin valorificarea potențialului artistic și creativ al preșcolarilor și elevilor;
Promovarea dialogului intercultural și al creșterii gradului de conștientizare a diversității culturale bazate pe valori comune;
Promovarea proiectului, încheierea unor acorduri de parteneriat;
Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 de unități de învățământ într-un interval de 9 luni.

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL

Grupul ţintă căruia se adresează proiectul este format din preșcolarii/elevii din grădinițele/ şcolile de masă, părinţii acestor copii, cadrele didactice şi membrii comunităţii locale implicaţi în activităţile organizate (pentru fiecare grădiniță/şcoală înscrisă în proiect). Se estimează grupul ţintă să fie alcătuit din ≈175 de preșcolari/elevi în total și 35 de cadre didactice care vor participa direct sau indirect, individual sau în formații/ansambluri formate din mai mult de 8 preșcolari/elevi, 50 de părinţi, 5 de reprezentanţi ai comunităţilor locale.

Beneficiari direcți și indirecți:

Direcţi: preșcolari/elevi din învățământul de masă preuniversitar, cadre didactice din învățământul preuniversitar, părinții și preșcolari/elevii din grădiniţă şi din unităţile partenere
Indirecţi: comunitatea locală

Durata proiectului: Octombrie 2022 – Iunie 2023

DISEMINARE:

https://www.igj.ro/cultura/festival-judetean-de-poezie-si-muzica-eminesciana-3.html?fbclid=IwAR1XWEUpUvdDvYbpJdPs3IybRXSfHgjrhfjxr0zPMn67aI6e2xGR_GwyRvw

 

ACTIVITATEA ,,Tradiții la noi acasă”

Data/perioada de desfăşurare: 6 – 20 decembrie 2022

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră/ participantă în cadrul proiectului, părinți, partenerii unităților implicate.

Descrierea activităţii: Are ca scop cunoaşterea de către preşcolari/elevi a tradiţiilor şi datinilor populare din judeţ, dorinţa de a duce mai departe aceste comori ale sufletului românesc. În acest sens, la nivelul fiecărei grădiniţe/școli se vor planifica și organiza: proiecţii video, întâlniri cu rapsozi şi artişti populari – păstrători ai acestor tradiţii, şezători, prezentări Power Point, activităţi practice, mersul la colindat, expoziții tematice, workshop-uri, etc.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU” TÂRGU-JIU – GRUPA MIJLOCIE ,,PITICII”

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT NOVACI, GORJ

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ANGHEL SALIGNY” TULCEA

Școala Gimnazială Nr. 95 București

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂULEȘTI, GORJ

ACTIVITATEA NR. 3  ,,Eminesciana”

Data/perioada de desfăşurare: 9 – 20 ianuarie 2023

Locul desfăşurării: grădinița aplicantă/grădinițele/şcolile coordonatoare din fiecare județ înscris/partener în proiect

Participanţi: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră

Descrierea activităţii: Organizarea unui festival de poezie și muzică prin care se urmăreşte omagierea marelui nostru poet, Mihai Eminescu, şi cultivarea interesului şi a dragostei pentru literatură, în rândul preşcolarilor şi elevilor, prin intermediul poeziei, muzicii, euritmiei etc. De asemenea, ne dorim să-i convingem pe părinţi că se impune o mai atentă implicare a lor, în lecturarea alături de copii şi pentru copii a operelor literare româneşti.

PARTICIPARE DIRECTĂ:

https://youtu.be/sV80ebTmZFs

PARTICIPARE INDIRECTĂ:

https://youtu.be/grAuQAQT9n4

ACTIVITATEA NR. 4  ,,Mărțișorul … în timp și spațiu românesc!”

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile din ţară partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolarii/elevii, părinţii acestora, cadre didactice, membrii comunităţii, parteneri

Descrierea activităţii: Se desfășoară sub forma unor întâlniri cu rapsozi şi artişti populari – păstrători ai acestei tradiţii, activităţi practice, târguri, programe educative, workshopuri, expoziții cu următoarele secțiuni: pentru preșcolari/elevi – confecționare mărţişoare și felicitări, iar pentru cadre didactice – prezentare referate, eseuri, auxiliare pe această temă, proiecte, exemple de bune practici.

FESTIVAL DE MUZICĂ, POEZIE ȘI DANS

PARTICIPARE DIRECTĂ

https://youtu.be/vxlJpPWXylA

PARTICIPARE INDIRECTĂ

https://youtu.be/GLPim3Q_bVw

ACTIVITATEA NR. 5  ,,Paștele la români”

Locul desfăşurării: grădinițele/şcolile din ţară partenere în proiect şi grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală partenere, parteneri

Descrierea activităţii: La nivelul fiecărei grădiniţe/școli se vor planifica și organiza: proiecţii video, întâlniri cu rapsozi şi artişti populari – păstrători ai acestor tradiţii, şezători, prezentări Power Point, expoziții-concurs destinate preșcolarilor și elevilor din învăţământul preuniversitar, cu secțiunile: I – pictură/desen, colaj și a II-a – felicitări și care are ca scop salvarea şi revigorarea tradiţiilor și obiceiurilor pascale, precum și valorificarea potenţialului creator al copiilor, stimularea creativităţii şi originalităţii în realizarea unor lucrări artistico-plastice și practice. Cadrele didactice îndrumătoare vor participa la un simpozion/workshop cu tema ,,Tradiţii şi obiceiuri româneşti de Paşte” în cadrul căruia vor prezenta referate, creații proprii, proiecte didactice, eseuri, fișe de lucru, proiecte extracurriculare, auxiliare didactice.

ACTIVITATEA NR. 5  ,,Carnavalul prieteniei”

Locul desfăşurării: grădinița aplicantă

Participanţi: preșcolari/elevi și cadre didactice din fiecare grădiniță/școală parteneră din țară/regiune, părinți, reprezentanți ai comunității locale, parteneri, mass-media

Descrierea activităţii: : Se organizează sub forma unui festival de muzică și dans prin care se urmărește promovarea și implementarea gustului pentru frumos, dezvoltarea armonioasă a corpului prin alte metode decât cele tradiționale; spargerea barierelor timidității prin acumularea unor emoții constructive, dezvoltarea unei educații a esteticului și a frumosului în rândul preșcolarilor și elevilor. Participanţii trebuie să promoveze prin cântec și dans frumuseţea artei populare româneşti; să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc, din regiunile țării.

https://youtu.be/-EBDs7KwGo8?si=9bkFia2D0bsyPL4P