MĂSURI PRIVIND ACCESUL ÎN GRĂDINIȚĂ

Ziua Europei
17 mai 2017
ECO-SCHOOL
26 ianuarie 2021

Măsurile au în vedere stabilirea regulilor de acces şi realizarea securităţii unităţii de învăţământ, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingerea integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public şi fac parte din Planul de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în zona grădiniţei:

 • Pentru asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv – educative şi a respectării programului de odihnă a preşcolarilor, între orele 9.00 – 12.45 şi 13.00 – 15.30, se închid uşile de acces în grădiniţă;
 • Până la însoţirea copiilor spre domiciliul familiei, părinţii/reprezentanţii legali vor aştepta în faţa uşilor de la intrare, până când se permite accesul în grădiniţă – este de dorit ca părinţii/reprezentanţii legali să nu vină cu mult timp înainte după copii, ci să respecte ora afişată;
 • Pentru a evita producerea unor evenimente nedorite se va folosi o singură intrare – intrarea principală;
 • Pentru accesul în unitatea de învăţământ este folosită soneria;
 • Accesul persoanelor sau autovehiculelor în incinta curţii grădiniţei se face numai prin locul special destinat acestui scop – o singură intrare – pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitatea de învăţământ;
 • Este permis accesul autovehiculelor salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaze, apă, telefonie, internet, centrală termică) sau a celor care aprovizionează cu alimente grădiniţa, cu consemnarea în Registrul de acces în unitate (ora, marca, număr de înmatriculare, durata staţionării, scopul, precum şi datele de identificare ale conducătorului auto);
 • Vizitarea unităţii de învăţământ, asistenţa la activităţi sau la activităţile extraşcolare de către persoane din afara unităţii de învăţământ se face numai cu acordul directorului, cu excepţia delegaţiilor din partea I.S.J. Gorj şi a Ministerului Educaţiei Naționale;
 • Cadrele didactice, cât şi întregul personal al unităţii de învăţământ au obligaţia să poarte ecusoane pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în grădiniţă (pe parcursul programului de lucru);
 • Accesul părinţilor sau a altor persoane în grădiniţă se face numai în baza verificării identităţii acestora;
 • Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta grădiniţei este permis în următoarele cazuri:
 • La solicitarea educatoarei sau a conducerii unităţii de învăţământ;
 • La şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii/reprezentanţii legali organizate de cadrele didactice sau de conducerea grădiniţei;
 • La diferitele evenimente publice şi activităţi şcolare/extraşcolare organizate în cadrul grădiniţei, la care sunt invitaţi să participe părinţi/reprezentanţi legali;
 • La întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu cadrele didactice/conducerea grădiniţei;
 • Pentru sprijinirea deplasării copiilor în şi din sala de grupă;
 • Pentru achitarea contribuţiei de hrană a copiilor, pentru rezolvarea unor probleme de sănătate ale copiilor.
 • Este interzis accesul în curtea grădiniţei sau în incinta unităţii de învăţământ a persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa alcoolului, a celor având un comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în grădiniţă;
 • Este interzisă intrarea persoanelor însoţite de animale de companie sau care au asupra lor arme sau obiecte contodente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii cu caracter obscen sau instigator, precum şi a persoanelor cu stupefiante sau băuturi alcoolice;
 • Este interzisă cu desăvârşire desfăşurarea de activităţi de comercializare în incinta instituţiei de învăţământ;
 • Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot produce evenimente deosebite;
 • Părinţii au obligaţia să însoţească preşcolarii până în sala de grupă şi să-l dea în primire personalului prezent pe fiecare sector din grădiniţă;
 • Se interzice cu desăvârşire părăsirea unităţii de învăţământ de către preşcolari, fără a fi însoţiţi de părinţi sau persoane în a căror grijă sunt;
 • Părinţii/tutorii legali nu au acces în unitatea de învăţământ decât în momentul în care se impune luarea acasă a copiilor;
 • După terminarea orelor de program, clădirea grădiniţei va fi încuiată de către personalul abilitat, care va verifica – împreună cu personalul sanitar de serviciu – respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului (scoaterea cablurilor electrice din priză, închiderea geamurilor de la toate încăperilie din grădiniţă, stingerea becurilor, închiderea gazelor la plite şi aragaze);
 • Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la accesul în grădiniţă şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din grădiniţă;
 • Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform declaraţiei iniţiale, fără acordul conducerii grădiniţei. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul grădiniţei a persoanelor respective, de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în unitatea de învăţământ;
 • Pătrunderea fără drept în curtea grădiniţei sau în sediul grădiniţei se pedepseşte conform prevederilor legale;
 • Orice eveniment de natură să afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în grădiniţă sau în curtea grădiniţei, trebuie anunţate la numărul de telefon 0253 255 434 sau 0720 202082

NOTĂ:

 • Pentru asigurarea siguranţei antepreşcolarilor/preşcolarilor şi întregului personal al grădiniţei, pentru asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv – educative şi a respectării programului de odihnă a preşcolarilor s-au instalat camere de supraveghere în exteriorul clădirii și interfon.