Copii au talent

Educatia financiara
30 ianuarie 2017
Pagini alese pentru cei mici
30 ianuarie 2017

 

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL

“COPIII AU…TALENT !”

COORDONATOR

PROF. ALINA OANA CORNESCU

 

Acest proiect a debutat în anul școlar 2011-2012, iar de-a lungul timpului a avut diverși parteneneri, precum Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, Tele3 Media, Radio Accent, SC Vertical SRl, și unități școlare din județ și țară, fiind conceput drept o modalitate de mediatizare a activităților desfășurate în unitate.

De-a lungul timpului acesta a evoluat, iar accentul a căzut pe descoperirea şi promovarea unor eventuale talente artistico-plastice,  vocale, sportive și actoricești, în rândul preşcolarilor şi şcolarilor participanți la proiect, arta reprezentând  un mijloc preţios de exprimare în copilărie, fiind  vârsta în care totul se trăiește la nivel maxim.

Trăind într-un  secol în care societatea  are tendința de a avea o viață sedentară, acest proiect a răspuns provocării de a iniția și desfășura activități extracurriculare, cu oportunități de cooperare, creativitate și dezvoltare personală, având drept scop dezvoltarea capacității copiilor și  elevilor de a aplica şi valorifica propriile inclinaţii, aptitudini şi talente.

Considerăm  că acest proiect educațional a prins rădăcini puternice având în vedere faptul că în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016 a fost cuprins în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene aprobate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, constituind și  o modalitate excelentă de petrecere a timpului liber.

Rezultatele proiectului și experiența pozitivă au fost făcute cunoscute tuturor participanților la proiect, insituțiilor preșcolare şi şcolare partenere din județ și din țară, opiniei publice și comunității locale prin diferite mijloace de comunicare: articole în presă și reviste de specialitate, expoziţii tematice.

Concurs Local “Culorile toamnei” 

Concurs Judetean “Culorile Toameni”