ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

MĂSURI PRIVIND ACCESUL ÎN GRĂDINIȚĂ
8 septembrie 2017
ANUNȚ IMPORTANT
9 septembrie 2017

Contribuția lunară de hrană (în valoare de 7 ron/zi)  se plătește în avans, adică în ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna următoare.

Conform art. 37 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței și art. 156 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară, neachitarea contribuției de hrană, la termen, atrage după sine întreruperea frecventării grădiniței de către preșcolari, până la remedierea situației, și conform Contractului educațional,  pierderea locului în cadrul unității.