ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

MĂSURI PRIVIND ACCESUL ÎN GRĂDINIȚĂ
8 septembrie 2017
ANUNȚ IMPORTANT
9 septembrie 2017

Suportul alimentar zilnic (în valoare de 10 ron/zi, conform Hotărârii nr. 1/2021 a Consiliului de administrație al grădiniței) se achită, pentru luna următoare, conform programului anunțat de conducerea grădiniței (LUNI, ÎNTRE ORELE 08.30 – 11.00 și MIERCURI, ÎNTRE ORELE 13.30 – 15.30); apariția sau existența unor situații excepționale privind achitarea contribuției de hrană vor fi aduse la cunoștința conducerii grădiniței; 

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a grădiniței, ale Regulamentului intern și Contractului educațional, neachitarea contribuției de hrană, la termen, atrage după sine întreruperea frecventării grădiniței de către preșcolari, până la remedierea situației, pierderea locului în cadrul unității.